Menu

Polityka prywatności

Polityka prywatności www.wrcparts.pl WRC Polska.

Polityka prywatności danych osobowych:


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez www.wrcparts.pl; zwaną dalej www.wrcparts.pl
2. Właścicielem www.wrcparts.pl i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych
jest firma WRC Polska Jacek Konieczny, 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 169A,
NIP: 953-112-46-10 zwana dalej WRC Polska.
3. Posiadamy Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym można skontaktować się poprzez e-mail swiatczesci@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.
4. WRC Polska dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności danych Użytkowników odwiedzających www.wrcparts.pl

 

§ 1 Jak zbieramy dane?


1. WRC Polska zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.
2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku rejestracji Użytkownika na www.wrcparts.pl poprzez założenie Konta Użytkownika.
3. W przypadku rejestracji Konta na www.wrcparts.pl, Użytkownik ustala samodzielnie hasło dostępu do Konta na www.wrcparts.pl oraz podaje następujące dane:
4. Imię i nazwisko;
5. Adres e-mail;
6. Numer telefonu;
7. NIP;
8. Nazwa firmy;
9. Powyższe dane mogą być zmieniane samodzielnie przez Użytkownika po zalogowaniu się do Konta Użytkownika lub poprzez kontakt z WRC Polska.
10. Podczas korzystania ze stron www.wrcparts.pl pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy
Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
11. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na www.wrcparts.pl.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?


1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta na www.wrcparts.pl dane Użytkowników wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika i zarządzania tym kontem.
2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania www.wrcparts.pl do preferencji Użytkowników, a także administrowania www.wrcparts.pl.
3. Dane teleadresowe, imię i nazwisko, nazwa firmy Użytkownika będą prezentowane na stronie www.wrcparts.pl w celu prezentacji wizytówki firmy Użytkownika Zamawiającym, którzy prowadzą postępowania na zasadach regulaminowych lub zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.


§ 3 Mechanizm Cookies, Adres IP


1. www.wrcparts.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez WRC Polska za pośrednictwem platformazakupowa.pl na komputerze osoby odwiedzającej www.wrcparts.pl, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez WRC Polska usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji na www.wrcparts.pl.
2. WRC Polska wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez www.wrcparts.pl, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
3. WRC Polska wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika na www.wrcparts.pl i zapewnienia sesji Użytkownika na www.wrcparts.pl (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie www.wrcparts.pl ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników www.wrcparts.pl drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z www.wrcparts.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

5. WRC Polska może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej www.wrcparts.pl przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez WRC Polska przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu www.wrcparts.pl, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści www.wrcparts.pl.
6. www.wrcparts.pl zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. WRC Polska nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem www.wrcparts.pl na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.


§ 4 Dostęp do danych


1. Do danych osobowych zbieranych przez www.wrcparts.pl mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy WRC Polska.
2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
3. WRC Polska zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta na www.wrcparts.pl. Użytkownik ma możliwość zaprzestania wyświetlania danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te jednak będę widoczne dla Zamawiających, w których Użytkownik składał oferty celem utrzymywania archiwum dokumentacji z negocjacji przez okres minimum 5 lat. WRC Polska może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący na www.wrcparts.pl Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia roszczeń od danego Użytkownika.


§ 5 Zabezpieczenia


1. WRC Polska stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. WRC Polska zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
2. Dane osobowe w WRC Polska są chronione zgodnie z obowiązującymi Ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto na www.wrcparts.pl utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, platformazakupowa.pl umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta na platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie w specjalny token wysłany a adres e-mail Użytkownika. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie

4. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta na www.wrcparts.pl. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, otrzyma wiadomość elektroniczną, w której będzie zamieszczone odwołanie do dedykowanego formularza udostępnionego na www.wrcparts.pl, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość określenia nowego hasła.

5. WRC Polska nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą telefoniczną.

6. Bezpieczeństwo Użytkowników jest dla nas bardzo ważne, dlatego WRC Polska daje możliwość bezpłatnego włączenia weryfikacji dwuetapowej do swojego konta. W celu dodatkowego zabezpieczenia Konta zaleca się włączenie weryfikacji dwuetapowej. Po jej włączeniu system wysyła na konto e-mail Użytkownika dodatkowy kod zabezpieczający, który należy wprowadzić w specjalnym oknie przeglądarki www.wrcparts.pl w momencie logowania. System umożliwia zapamiętanie Państwa przeglądarki na kolejne 30 dni do czasu wygenerowania kolejnego kodu.


§ 6 Zmiany Polityki Prywatności


1. WRC Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: swiatczesci@gmail.com.
3. Data ostatniej modyfikacji: 31.12.2020.


Compare