Szukaj auto części

Wybierz samochód

Regulamin sklepu

Regulamin

§ 1


www.wrcparts.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Jacek Konieczny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy WRC Polska Jacek Konieczny z siedzibą we Włocławku, wpisaną do CEIDG. Zarejestrowaną w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej miasta Włocławka pod numerem 18880.

Dane szczegółowe firmy:
WRC Polska
Jacek Konieczny
Toruńska 169A
87-800 Włocławek
NIP: 953-112-46-10

KONTAKT

tel. 54 231-40-70
tel .54 232-15-28
tel. 606 213 468
tel. 530 529 099

International +48530 529 099

GG: 5097922 Jacek
GG: 8766441 Krzysiek
GG: 1817856 Marek

e-mail. swiatczesci@gmail.com

Dział reklamacji:
e-mail: reklamacje.wrc@gmail.com


Dalej określanej jako SPRZEDAWCA

§ 2

Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie www.wrcparts.pl


§ 3


www.wrcparts.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego użytkownicy detaliczni i hurtowi mogą nabywać części samochodowe.

§ 4

1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.wrcparts.pl wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika.

2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 5

1. Przedstawione ceny w sklepie www.wrcparts.pl są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Aby złożyć zamówienie, można się zarejestrować lub tylko wypełnić formularz adresowy.

3. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej części, wybór liczby sztuk i kliknięcie znaku „do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

4. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie firmy WRC Polska bez dodatkowej opłaty.

5. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy.

6. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia. Po złożeniu zamówienia, zamawiający otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

7. Koszty dostarczenia towaru pokrywa kupujący.

8. W przypadku wyboru sposobu płatności "przelew”, towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia (łącznie z kosztami wysyłki).

§ 6

Dane do przelewu i nr konta:
WRC Polska, TORUŃSKA 169A, 87-800 WŁOCŁAWEK

BNP PARIBAS
32 1600 1345 0004 1202 0361 1135

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O PODANIU W TYTULE NAZWY ZAKUPIONEJ CZĘŚCI

§ 7

Cennik dostawy:

  • Przesyłki kurierskie:

- kurier DPD za pobraniem 20zł (najszybsza przesyłka)

- kurier DPD po wpłacie na konto 17zł

  • Przesyłki pocztowe:

- Poczta Polska za pobraniem 19zł

- Poczta Polska po wpłacie na konto 10zł (15zł w przypadku pomp wspomagania, podnośników szyb oraz mechanizmów wycieraczek)

Darmowa przesyłka - przy jednorazowych zakupach za łączną kwotę powyżej 800 zł brutto.

§ 8

Czas realizacji zamówienia;

1. Zamówienia otrzymane do godziny 16.00 w dniach poniedziałek-piątek realizujemy tego samego dnia. Po 16.00 wysyłka następnego roboczego dnia

2. Wszystkie zamówienia z opcją płatności przy odbiorze potwierdzane są telefonicznie przez SPRZEDAWCĘ. Brak możliwości dodzwonienia się do Kupującego może skutkować wstrzymaniem wysyłki do czasu potwierdzenia wysyłki.

§ 9

Czas dostawy

Przesyłki kurierskiej to następny dzień roboczy (planowo). Dodatkowo zaletą wybrania firmy kurierskiej jako przewoźnika jest darmowe ubezpieczenie przesyłki.

§ 10

W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek www.wrcparts.pl. SPRZEDAJACY który pokrywa związane z tym koszty w postaci zwykłej przesyłki pocztowej lub zleci odbiór przesyłki kurierowi po uprzednim uzgodnieniu dnia odbioru przesyłki z klientem.

§ 11

Uszkodzenia i braki w przesyłce;

1. W przypadku gdy doręczana przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
2. O w/w sytuacji proszę powiadomić natychmiastowo sprzedawcę (nr tel. 54 232-15-28)

3. W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić stan przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem.
4. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.

§ 12

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności w tym koszt wysyłki równo warty najniższej wysyłce pocztowej.
Koszty przesyłki rzeczy do sklepu w związku z odstąpieniem od umowy ponosi klient.
Aby odstąpić od umowy należy złożyć SPRZEDAWCY stosowne oświadczenie woli. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego w linku poniżej.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) znajduje się pod tym linkiem (kliknij na link, otworzy sie plik pdf, który należy wydrukować, wypełnić, podpisać) :
http://www.pompapaliwa.pl/upload/cms/tutaj.pdf

Konsumenci winni wykonywać prawo odstąpienia od umowy z poszanowaniem towaru. Konsument ponosi bowiem odpowiedzialność odszkodowawczą wobec sprzedawcy, w przypadku gdy korzysta z rzeczy „w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy”.

Formularz zwrotu towaru

§ 13

Brak możliwości odstąpienia od umowy:

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu internetowego www.wrcparts.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana, zmontowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której termin 14 dni od daty otrzymania produktu już minął.

§ 14

Procedury reklamacyjne:

1. Kupujący może składać SPRZEDAWCY reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem reklamacje.wrc@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres SPRZEDAWCY.

2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać wypełniony formularz reklamacyjny, znajdziez go poniżej.

Formularz reklamacyjny

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. SPRZEDAJĄCY rozpoznaje reklamację w ustawowym terminie od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

6. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, SPRZEDAJĄCY zareklamowany towar odsyła pocztą za pobraniem kosztów przesyłki, po uzgodnieniu tego faktu z kupującym.

7. Adres do wysłania reklamacji:
WRC Polska
Toruńska 169A
87-800 Włocławek

8. Okres gwarancji produktów WRC wynosi 24 miesiące, zaś produktów regenerowanych (z odpowiednim oznaczeniem na karcie produktu) okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy.

§ 15

Ochrona danych osobowych

1. Informacje podawane przez Klienta są niezbędne do zatwierdzenia zamówień, faktur i umów gwarancyjnych, ich brak powoduje unieważnienie zamówienia. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Z aktualną polityką prywatności danych osobowych prowadzoną przez firmę WRC Polska można się zapoznać klikając poniższy odnośnik:

Polityka prywatności danych osobowych - WRC Polska.


Szanowni Państwo,
wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy naszych klientów, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest WRC Polska - Jacek Konieczny z siedzibą we Włocławku przy ul. Toruńskiej 169A

2. Kontakt w sprawie danych osobowych: tel.: 793334336

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi klientów oraz w celu prowadzenia czynności administracyjnych. Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

4. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora. Firmy księgowe, informatyczne, a także organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa.

5. Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i wykonywania umowy. Odmowa ich podania skutkować może brakiem możliwości zawarcia i wykonywania umowy.

6. Dane osobowe będą przechowywane najdłużej przez okres 10 lat od dnia zakończenia współpracy / wygaśnięcia umów.

7. Pani / Pana dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

8. Administrator nie podejmuje decyzji, które opierałyby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani / Pana danych, w tym profilowaniu.

9. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 16

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Włocławku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 17

Odpowiedzialność i postanowienia końcowe:
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umowy w przypadku siły wyższej, zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, szczególnie w usługach pocztowych, przewozowych, w wypadku powodzi, pożaru lub wojny.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż części. Części powinny być montowane w warsztatach mechaniki pojazdowej.
3. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego użytkowania produktów zakupionych w Sklepie Internetowym.
4. Konsument w ramach „stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” może dokonać z towarem takich czynności, jakie umożliwiane są klientom w sklepie stacjonarnym, towar może sprawdzić ale nie może montować, zalewać olejem hydraulicznym, sprawdzać elektrycznie i elektronicznie podłączając inne elementy.
5. Konsument nie może zdjąć metek, plomb i innych oznaczeń towaru. Nie może trwale usuwać znaków rozpoznawczych producenta i sprzedawcy. Jeżeli chce towar zwrócić.
6. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.P.C.

§ 18

Informujemy, że jeśli jesteś konsumentem możesz skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów ODR. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Adres naszej poczty elektronicznej do pierwszego kontaktu to: swiatczesci@gmail.com

§ 19

Wszelkie opisy i grafiki z kodem html użyte w opisach sprzedawanych przedmiotów stanowią tylko i wyłącznie własność firmy WRC Polska oraz podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie ich bez zgody właściciela firmy WRC Polska jest niezgodne z PRAWEM AUTORSKIM. Każde naruszenie praw autorskich będzie dochodzone prze firmę WRC Polska na drodze cywilno-prawnej , zgodnie z USTAWĄ Z DN. 04.02.1994R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 POZ.93) oraz z USTAWĄ Z DN. 08.06.1993R. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. NR. 47 POZ. 211).


Compare